Serviciile Noastre

Servicii de operator RSVTI

responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor

Laborator autorizat ISCIR/ISC

pentru control nedestructiv

Expertize Tehnice

verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic (expertize tehnice) la instalatii de ridicat

Intocmire/ avizare documentatii

tehnice preliminare pentru reparatii/montare pentru instalatii de ridicat