Servicii de operator RSVTI

Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor

Serviciul de operator RSVTI  presupune supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor de ridicat si a instalatiilor mecanice sub presiune, urmarirea evolutiei acestora din punct de vedere la starii tehnice si al sigurantei în functionare si deservirea acestor instalatii de catre personal instruit si autorizat.

Operatorul responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor asigura si consultanta în legatura cu toate aspectele privind  legislatia ISCIR si CNCIR, adica pune la dispozitie toate informatiile legate  de prescriptiile tehnice  ISCIR privind functionarea în siguranta a instalatiilor / echipamentelor detinute de beneficiar.

RSVTI:

  • verifica existenta tuturor documentelor referitoare la instalatii sub presiune sau de ridicat, daca acestea sunt complete sau întocmite corect,
  • transmite la ISCIR, respectiv CNCIR toate actele necesare pentru autorizarea unor instalatii/ echipamente sau personal de deservire
  • se ocupa de autorizarea acestor instalatii împreuna cu inspectorii ISCIR
  • urmareste traseul acestor documente pâna la finalizare si la întocmirea proceselor verbale de autorizare si le preda beneficiarului
  • verifica existenta personalului tehnic de intretinere autorizat, respectiv firme sau persoane autorizate ISCIR pentru mentenenta, modul de executare si evidenta a acestor lucrari
  • verifica existenta personalului tehnic de deservire instruit si autorizat la zi pentru toate instalatiile

Obiectul  serviciului  de RSVTI  îl constituie  toate  instalatiile si echipamentele  de ridicat sau sub presiune care  intra  sub  incidenta   I.S.C.I.R.  :

INSTALATII DE RIDICAT  (IR ) :

– ascensoare de persoane

– ascensoare de marfuri

– scari si trotuare rulante

– platforme pentru persoane cu dizabilitati

– stivuitoare

– transpalete electrice

– transpalete manuale

– elevatoare auto

– elevatoare

– macarale turn

– macarale

– automacarale

– telecabine

– teleschi

– trape de scena

– etc

INSTALATII MECANICE  SUB  PRESIUNE  (IMSP) :

– cazane de abur, de apa calda sau fierbinte si similar

– recipiente care lucreaza sub presiune

– conducte pentru fluide sub presiune

– sobe sau alte aparate de încalzit, in uz neindustrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos.

– aparate de gatit si pentru incalzirea apei si similare, în uz neindustrial sau colectiv, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos.

– arzatoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos.

– dispozitivele de siguranta pentru instalatii

– aparatura si instalatiile de automatizare aferente

– etc.