Intocmire/avizare documentatii

Intocmire Documentatii Tehnice Ascensoare Cluj – Reparatii sau Montare Instalatii de Ridicat Cluj

Serviciile RADTP includ intocmirea si avizarea documentatiilor tehnice preliminare de montare sau reparare la masini de ridicat (macarale, stivuitoare, platforme, elevatoare, poduri rulante, etc.), ascensoare, scari rulante si trotuare rulante. Este necesara intocmirea si avizarea documentatiei tehnice de un responsabil acreditat ISCIR in cazul in care se monteaza sau se efectueaza lucrari de reparatii asupra unor componente cheie ale instalatiilor de ridicat, ascensoarelor sau a trotuarelor si scarilor rulante.

Întocmirea si avizarea documentatiilor tehnice preliminare de montare/reparare la masini de ridicat (macarale, stivuitoare, platforme, elevatoare, poduri rulante, etc.

Montarea masinilor de ridicat care necesita montare pe un amplasament fix (de exemplu macarale turn, elevatoare pentru vehicule si altele asemenea) se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de montare avizata de catre RADTP

Repararea masinilor de ridicat se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de montare avizata de catre RADTP

Documentatia tehnica preliminara de montare a masinilor de ridicat trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

 1. a) memoriul tehnic de prezentare, cu descrierea generala a masinii de ridicat si a componentelor de securitate aferente acesteia si cu specificarea parametrilor de functionare;
 2. b) breviarul cu calculele de rezistenta, dupa caz;
 3. c) desene si schite detaliate, care sa cuprinda dimensiunile de gabarit ale masinii de ridicat si spatiile de siguranta, cu indicarea accesului la masina de ridicat;
 4. d) verificarile, încercarile si examinarile distructive/nedistructive, dupa caz.

Documentatia tehnica preliminara de reparare a masinii de ridicat trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

 1. a) memoriul tehnic de reparare care trebuie sa contina:

date generale privind masina de ridicat;

istoricul de functionare si de reparare;

tehnologii de reparare;

lista de proceduri de sudare, dupa caz;

 1. b) breviarul de calcul de rezistenta al structurii metalice portante, dupa caz;
 2. c) documentatiile tehnice pentru subansambluri, componente sau alte dispozitive aferente

masinii de ridicat ce urmeaza sa se înlocuiasca, dupa caz;

 1. d) desenul de ansamblu, dupa caz;
 2. e) planul de verificari si încercari care se efectueaza pe parcursul lucrarilor de reparare.

În cazul în care pe parcursul lucrarilor apar modificari fata de documentatia tehnica preliminara de montare/reparare, aceste modificari se avizeaza de RADTP si se transmit la ISCIR pentru acceptare.

Întocmirea si avizarea documentatiilor tehnice preliminare de reparare ascensoare

Repararea ascensoarelor se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de reparare avizata de catre RADTP.

Documentatia tehnica preliminara de reparare, avizata de RADTP, a ascensoarelor trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

 1. a) desenul de ansamblu, acolo unde este cazul;
 2. b) documentatiile tehnice pentru subansambluri sau alte componente aferente ascensorului, ce urmeaza sa se înlocuiasca, dupa caz.

În cazul în care pe parcursul lucrarilor de reparare apar modificari fata de documentatia tehnica preliminara de reparare, aceste modificari se avizeaza de RADTP.

Întocmirea si avizarea documentatiilor tehnice preliminare de montare/reparare scari rulante si trotuare rulante

Montarea scarilor rulante si trotuarelor rulante se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de montare avizata de catre RADTP.

Repararea scarilor rulante si trotuarelor rulante se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de montare avizata de catre RADTP.

Documentatia tehnica preliminara de montare a scarilor rulante si trotuarelor rulante trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

 1. a) memoriul tehnic de prezentare, cu descrierea generala a scarii rulante/trotuarului rulant si a componentelor de securitate aferente acesteia/acestuia si cu specificarea parametrilor de functionare;
 2. b) breviarul cu calculele de rezistenta, dupa caz;
 3. c) desene si schite detaliate, care sa cuprinda dimensiunile de gabarit ale scarii rulante/trotuarului rulant si spatiile de siguranta, cu indicarea accesului la scara rulanta/trotuarul rulant;
 4. d) verificarile, încercarile si examinarile distructive/nedistructive, dupa caz.

La elaborarea documentatiei tehnice preliminare de montare a scarii rulante/trotuarului rulant trebuie sa se tina seama de conditiile de amplasare (spatii de siguranta fata de cladiri, echipamente, alte scari rulante/trotuare rulante).

Documentatia tehnica preliminara de reparare a scarilor rulante si trotuarelor rulante, trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

 1. a) desenul de ansamblu, acolo unde este cazul;
 2. b) documentatiile tehnice pentru subansambluri sau alte componente aferente scarii rulante/trotuarului rulant ce urmeaza sa se înlocuiasca, dupa caz.

În cazul în care pe parcursul lucrarilor apar modificari fata de documentatia tehnica preliminara de montare/reparare, aceste modificari se avizeaza de RADTP.

Lucrarile de reparare efectuate la ascensoare, care se verifica de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la care este necesara vizarea documentatiei de catre RADTP:

Transformarea de principiu a modului de actionare, cum ar fi: trecerea de la actionarea electrica la actionarea hidraulica si invers, de la selector la traductori, de la tractiune cu tambur la tractiune cu roata;

 • înlocuirea dispozitivelor de zavorâre ale usilor de palier cu alte tipodimensiuni;
 • înlocuirea sistemului de comanda;
 • înlocuirea glisierelor cu alte tipodimensiuni sau a sistemului de prindere al acestora;
 • înlocuirea sau reconditionarea elementelor cinematice ale troliului (angrenajul arbore – roata);
 • înlocuirea frânei cu alte tipodimensiuni;
 • înlocuirea limitatorului de viteza cu alte tipodimensiuni;
 • înlocuirea dispozitivului de protectie pentru limitarea vitezei cabinei la urcare cu alte tipodimensiuni;
 • înlocuirea tampoanelor cu alte tipodimensiuni;
 • înlocuirea paracazatoarelor cu alte tipodimensiuni;
 • înlocuirea cilindrului hidraulic cu alte tipodimensiuni, acolo unde cazul;

Lucrarile de reparare efectuate la masini de ridicat (macarale, stivuitoare, platforme, elevatoare, poduri rulante) care se verifica de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la care este necesara vizarea documentatiei de catre RADTP:

 • înlocuirea sau modificarea constructiei metalice, refacerea sau remedierea îmbinarilor sudate ale elementelor de rezistenta;
 • transformarea de principiu a modului de actionare a masinilor de ridicat, de exemplu de la actionare electrica la actionare hidraulica si altele asemenea;
 • înlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente din lantul cinematic cu alte tipodimensiuni, care difera de cele prevazute în documentatia tehnica initiala;
 • modificarea de principiu a schemei electrice, hidraulice sau pneumatice de actionare;
 • înlocuirea totala a instalatiei electrice, hidraulice sau pneumatice;
 • înlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale masinii de ridicat cu alte tipodimensiuni, care difera de cele prevazute în documentatia tehnica initiala;
 • înlocuirea cu alte tipodimensiuni sau modificarea constructiva a caruciorului macaralei.

Lucrarile de reparare efectuate la scarile rulante si trotuarele rulante care se verifica de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la care este necesara vizarea documentatiei de catre RADTP:

 • înlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni;
 • înlocuirea elementelor de rezistenta ale structurii metalice portante;
 • refacerea sau remedierea îmbinarilor sudate ale structurii metalice portante, acolo unde este cazul;
 • înlocuirea, reconditionarea sau transformarea de principiu a mecanismului de antrenare;
 • înlocuirea sistemului de frânare cu alte tipodimensiuni;
 • modificarea de principiu a schemei electrice sau cinematice;
 • înlocuirea sistemului de comanda;schimbarea modului de actionare